Ansprechpartner

Leitung

Prof. Dr. Peer Trilcke

trilcke[at]uni[minus]potsdam[dot]de

 

Assistenz, Organisation, Veranstaltungen

Juliane Lieschke

fontanearchiv[at]uni[minus]potsdam[dot]de

 

IT, Edition, Drittmittel

Sabine Seifert

sabine[dot]seifert[at]uni[minus]potsdam[dot]de

Dr. Anna Busch

annabusch[at]uni[minus]potsdam[dot]de

 

Edition, Projekte, Öffentlichkeit

Rainer Falk

rainer[dot]falk[at]uni[minus]potsdam[dot]de

 

Bibliothek, Kulturelle Bildung, Redaktion Fontane Blätter

Ursula Wallmeier

wallmeier[at]uni[minus]potsdam[dot]de

Peter Schaefer

peter[dot]schaefer[at]uni[minus]potsdam[dot]de

 

Sammlungen, Archiv

Klaus-Peter Möller

klaus[minus]peter[dot]moeller[at]uni[minus]potsdam[dot]de

 

ehem. Leitung

Dr. Hanna Delf von Wolzogen

delf[dot]wolzogen[at]t[minus]online[dot]de